Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

‘Duizenden sociale huurwoningen er bij in Haarlemmermeer en Purmerend’

Publicatiedatum: 12-11-2020

Artist impressie van woningen van Wooncompagnie aan de Lambertus Huisengastraat in Purmerend. Start bouw november 2020.

De afgelopen jaren zijn in de Haarlemmermeer en in Purmerend nauwelijks sociale huurwoningen bijgebouwd. Maar betere tijden liggen in het verschiet, verzekeren beide gemeenten en de daar actieve woningcorporaties. Haarlemmermeer wil de komende twee decennia minimaal duizend woningen per jaar bouwen, waarvan 35 procent sociaal. Purmerend wil in vijftien tot twintig jaar tienduizend woningen toe voegen. De woningcorporaties nemen daarvan minimaal 3.500 woningen voor hun rekening.

Ter gelegenheid van het verschijnen van het Jaarbericht 2020 van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad  hield journalist Bert Pots op ons verzoek twee dubbelinterviews; één met wethouder Thijs Kroese van Purmerend en corporatiebestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie en één met wethouder Mieke Booij van Haarlemmermeer en corporatiebestuurder Viviane Regout van Ymere. 

Haarlemmermeer

In de Haarlemmermeer moet de helft van de bouwproductie bestaan uit betaalbare woningen waaronder sociale huurwoningen. Om de doorstroming te bevorderen en om de woningnood onder bijvoorbeeld jongeren te verminderen. “Binnen de gemeentegrenzen is er ruimte voor zeker 20.000 en misschien wel 30.000 nieuwe woningen de komende twintig jaar”, zegt wethouder Mieke Booij. Ymere gaat in de Haarlemmermeer vooral compacte appartementen bouwen. Bestuurder Viviane Regout: “We hebben hier veel eengezinswoningen, maar zestig tot zeventig procent van onze woningzoekenden bestaat nu uit een- of tweepersoonshuishoudens of kleine eenoudergezinnen.” Aanvullend kan Ymere de komende vijftien jaar 600 flexwoningen bouwen in de hele regio voor jongeren tussen 23 en 28 jaar oud. Om alle woningbouw meer vaart te geven, pleit Viviane Regout voor de komst van een regionaal A-team. “De woningproductie moet in de hele Metropoolregio Amsterdam een versnelling krijgen.”

Purmerend

De nood is hoog in Purmerend. Jongeren moeten ruim twaalf jaar wachten op een eerste woning. Woningcorporaties Wooncompagnie, Intermaris, Rochdale en Woonzorg Nederland willen tot 2025 meer dan zestienhonderd woningen bouwen. Daarna moeten over een periode van maximaal vijftien jaar nog eens bijna tweeduizend sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Woonzorg is gericht op senioren. Intermaris en Rochdale voegen graag kleinere wooneenheden toe voor (jonge) kleine huishoudens. Wooncompagnie zet nadrukkelijk in op wat grotere woningen.

Daarmee gaan de corporaties veel meer woningen bouwen dan in de afgelopen jaren. Door oorzaken als een gebrek aan bouwgrond en ook de hoge belastingdruk voor de woningcorporaties, konden zij maar weinig woningen bouwen.

Zwaard van Damocles: de opgaven en middelen van de woningcorporaties

De belastingdruk is nog niet van de baan. Boven alle goede bedoelingen hangt het zwaard van onvoldoende middelen aan de kant van de corporaties. Het door de minister van Binnenlandse Zaken uitgevoerde opgave/middelenonderzoek (juli 2020) maakt duidelijk, dat alle corporaties in de regio over enkele jaren niet meer voldoende kunnen investeren. Voor Wooncompagnie geldt dat bij ongewijzigd beleid de corporatie nog tot 2026 kan groeien. Daarna volgt een periode van consolidatie. Voor Ymere is er de eerste tien jaar volgens Regout nog geen investeringsprobleem, maar daarna moet ook deze corporatie haar financiële huishouding drastisch aanpassen. Tenzij een volgende regering bereid is de opeenstapeling van heffingen (Verhuurderheffing, vennootschapsbelasting, Atad) te verminderen.

Lees hier het hele artikel >  (auteur Bert Pots)  en  hier het complete Jaarbericht 2020 van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad.

Bijschrift bij het beeld: artist impressie van woningen van Wooncompagnie waarvoor in de derde week van november de eerste paal in de grond gaat, aan de Lambertus Huisengastraat in Purmerend.

 

Deel deze pagina