Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woningcorporaties in Noord-Holland: bouwen van betaalbare sociale huurwoningen ook buiten de stad noodzakelijk

Publicatiedatum: 05-10-2020

De woningcorporaties in Noord-Holland waarschuwen dat ze onvoldoende betaalbare woningen kunnen bouwen in de komende jaren, als er niet ook grootschalig buiten de steden gebouwd kan worden.

Voor het tegemoet komen aan de enorme behoefte aan (sociale) woningbouw, is het belangrijk dat er wordt gestuurd op grootschalige uitbreidingsmogelijkheden. Deze kunnen volgens de corporaties niet alleen binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd worden.

In hun reactie op de Provinciale Woonagenda stellen de gezamenlijke woningcorporaties, dat binnenstedelijke plannen veel meer geld kosten doordat het ingewikkelder is om er te bouwen. Ook is er altijd veel discussie met de gemeente, belangenorganisaties en omwonenden, wat meestal leidt tot een kleiner plan met minder woningen. Binnenstedelijk bouwen is vaak duurder, verloopt trager, en levert minder woningen op. Het realiseren van andere doelen, zoals groen in de wijk of stad, genoeg parkeerplaatsen, ruimte voor kantoren en bedrijven, en voorzieningen, zijn eveneens lastiger met een grote verdichtingsopgave. 

De corporaties stellen, dat alle marktpartijen en gemeenten hiermee worstelen  en willen in gesprek hierover, op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam en/of de provincie. 

Volgens hen laat de provincie in de nieuwe omgevingsverordening  zien dat ze zich onvoldoende bewust is van twee grote maatschappelijke vraagstukken: het enorme tekort aan woningen in onze provincie en het tempo waarin nieuwbouw moet kunnen worden gerealiseerd. De corporaties vinden een versnelling nodig maar zien in de praktijk juist vertraging. De nieuwste berekeningen laten zien dat het woningtekort alleen al in de Metropoolregio Amsterdam oploopt tot 7,5% in 2026,

De volledige reactie staat hier >

Lees het artikel in het Noord-Hollands Dagblad hier >

Deel deze pagina