Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Nieuwe geluidsnormen Schiphol bedreigen woningbouw

Publicatiedatum: 06-07-2020

De woningcorporaties van het Platform Noordvleugel Randstad maken bezwaar tegen de nieuwe geluidsnormen van Schiphol. De nieuwbouw van duizenden betaalbare woningen komt in gevaar.

We hebben namens de PWNR corporaties bezwaar aangetekend bij Minister Ollongren tegen de verzwaring van de geluidsnormen vanwege Schiphol. Het wordt voor de corporaties en gemeenten nagenoeg onmogelijk om de duizenden benodigde betaalbare woningen te bouwen in de Metropoolregio Amsterdam. De minister belooft dat de huidige wet- en regelgeving overgenomen wordt in het nieuwe besluit omgevingsrecht, maar feitelijk worden de eisen strenger, en wordt het bouwen van woningen in de Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel en zelfs delen van Amsterdam moeilijker. Het tekort aan woningen gaat  zo oplopen naar 7,5 %.  Diverse gemeenten, Bouwend Nederland, Neprom en Aedes hebben ook bezwaar aangetekend.
Zie ook dit artikel in de Volkskrant > van 5 juli jl. 

Deel deze pagina