Jaarberichten

Elk jaar publiceren we een Jaarbericht met veel informatie over de woningvoorraad van de woningcorporaties, die zijn aangesloten bij het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad, zoals: 

  • De sociale huurwoningen in de 15 gemeenten in deze regio; de aantallen per deelgebied, per corporatie, de huurprijzen, de huurders (inkomens) 
  • De nieuwbouw en renovatieprojecten van de corporaties 
  • Aan wie worden de vrij komende woningen verhuurd en tegen welke huurprijzen 
  • De meningen van huurders over hun buurten en woningen

Klik hieronder om de Jaarberichten over 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 en 2017 in te zien

Jaarberichten
Jaarbericht 2022 Jaarbericht 2021 Jaarbericht 2020 Jaarbericht 2019 Jaarbericht 2018 Jaarbericht 2017