Geen objecten gevonden

Corporatiewoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam digitaal in beeld

De digitale atlas sociale woningbouw 2020

Aanpassing verdeling sociale huurwoningen

De voorstellen van 15 gemeenten en 14 woningcorporaties voor aanpassingen in de verdeling van sociale huurwoningen in Amsterdam en regiogemeenten liggen bij de gemeenteraden ter instemming. Lees er alles over op www.socialehuurwoningzoeken.nl