Geen objecten gevonden

Corporatiewoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam digitaal in beeld

Op een digitale kaart is te zien waar de 400.000  sociale huurwoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam staan.

Deze 'atlas' sociale woningbouw wordt elk jaar geactualiseerd. Je kunt inzoomen op je gemeente of buurt tot en met straatniveau. De kaart wordt gemaakt in samenwerking met de gemeente Amsterdam. 

Aanpassing verdeling sociale huurwoningen

In Amsterdam en 14 andere regiogemeenten wordt de verdeling van sociale huurwoningen begin 2023 aangepast ten behoeve van mensen die deze woningen het hardst nodig hebben.

In 2021 stemden de gemeenteraden van alle 14 gemeenten hiermee in. Anne-Jo Visser vertelt in de Corporatiegids, maart 2022, waarom dit zo belangrijk is. Lees het interview>

Nieuwe directeur PWNR en AFWC, Anne-Jo Visser

Half augustus 2021 begon Anne-Jo Visser als directeur bij  het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.   Met Pakhuis de Zwijger sprak zij over de Nederlandse volkshuisvestingstraditie, haar passie voor stedelijke vernieuwing en de rol van de woningcorporaties bij het oplossen van de wooncrisis en het zorgen voor leefbare wijken waar mensen graag wonen.