Geen objecten gevonden

Corporatiewoningen in de hele Metropoolregio Amsterdam digitaal in beeld

De digitale atlas sociale woningbouw 2020

Voorstel voor aanpassing woonruimteverdeling

Voor de zomer van 2020 hebben 15 gemeenten en 14 woningcorporaties voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraden voor aanpassingen in de verdeling van sociale huurwoningen. Lees er alles over op www.socialehuurwoningzoeken.nl 

Wensen van de woningcorporaties voor Purmerend

Elke vier jaar maken de woningcorporaties afspraken met de gemeente Purmerend. Hoor in dit filmpje wat hun voornemens zijn met nieuwbouw, renovaties en verduurzamen van woningen.  Op dit moment vindt overleg nog plaats met de gemeente.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden